Search
Close this search box.

Waterschap Zuiderzeeland - tijdelijke goedkeuring op de melding Blbi - lozing van grondwater in oppervlaktewater bij vervanging DWA-riool aan de Planetenveld 25 te Zeewolde

Redactie Zeewoldenieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Zeewolde.

Aanvraag watervergunning

De ingediende aanvraag voor Planetenveld 3893GE 25 Zeewolde luidt als volgt:

Waterschap Zuiderzeeland - tijdelijke goedkeuring op de melding Blbi - lozing van grondwater in oppervlaktewater bij vervanging DWA-riool aan de Planetenveld 25 te Zeewolde

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend. Aan Knipscheer Infrastructuur BV te Almere is een tijdelijke beschikking afgegeven op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor de lozing van grondwater in oppervlaktewater ten behoeve van vervanging DWA-riool aan de Planetenveld 25 te Zeewolde. Aan de beschikking zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu. Inzage Genoemde maatwerkbeschikking ligt tot 1 maart 2024 ter inzage: via het digibord in de hal op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur; via het internet op de website www.overheid.nl; in het gemeentehuis van de gemeente Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Zeewolde op: maandag: van 09.00-12.30 uur; dinsdag: van 09.00-12.30 uur; woensdag: van 09.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur; donderdag: van 09.00-12.30 uur en van 18.00-21.00 uur; vrijdag: van 09.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. Bezwaren Tegen de beschikkingen kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter inzage termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Zeewolde
  2. watervergunning