Search
Close this search box.

Gemeente Zeewolde Verkeersbesluit (verkort) voor het aanwijzen van (een) parkeerplaats(en) ten behoeve van het opladen van elektrische motorvoertuigen Kwarts naast Koraal nummer 83 te Zeewolde.

Redactie Zeewoldenieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Zeewolde.

Aanvraag Verkeer | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor Koraal Zeewolde luidt als volgt:

Gemeente Zeewolde Verkeersbesluit (verkort) voor het aanwijzen van (een) parkeerplaats(en) ten behoeve van het opladen van elektrische motorvoertuigen Kwarts naast Koraal nummer 83 te Zeewolde.

1.Door het plaatsen van bord E4 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens met als onderbord met tekst “uitsluitend opladen elektrische voertuigen” de parkeerplaats aanKwarts, naast Koraal nummer 83, aan te wijzen als parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen.2.Dat, mocht blijken dat de laadpaal zodanig veel gebruikt wordt (meer dan 3000 Kwh op jaarbasis) een tweede parkeerplaats bij de laadpaal wordt aangewezen als parkeerplaats "uitsluitend opladen elektrische voertuigen". 3.Dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van dit besluit in het Gemeenteblad en de gemeentepagina. Eveneens wordt hiervan een mededeling gedaan in de plaatselij­ke krant.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Zeewolde
  2. Verkeer | Organisatie en beleid